– Παραδοτέα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΕ1 Διαχείριση και συντονισμός έργου:

  • 1.x.2 Κόστος διοίκησης
  • 1.x.3 Συναντήσεις διοίκησης
  • 1.x.4 Δαπάνες πιστοποίησης

ΠΕ2 Δημοσιότητα και πληροφόρηση:

  • 2.x.1 Σελίδα έργου και προβολή στο διαδίκτυο
  • 2.x.2 Υλικό προώθησης και προβολής
  • 2.x.3 Έκθεση δράσεων διάδοσης και προβολής

ΠΕ3 Πλατφόρμα γνώσης και συλλογή πληροφοριών:

ΠΕ4 Εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων:

  • 4.x.1 Εφαρμογές ενισχυμένης προβολής και εργαλείων αναφορών
  • 4.x.2 Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου

ΠΕ5 Πιλοτικές δράσεις:

Back to top