– Ενίσχυση της ελκυστικότητας των παράλιων και παράκτιων περιοχών

Το νέο ερευνητικό έργο Socio Coast συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένα ακόμα πρόγραμμα συνεργασία INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας των παράλιων και παράκτιων περιοχών μέσω πληρέστερης ενημέρωσης για τις περιοχές και δυνατότητα συνεισφοράς στον εντοπισμό και στην επίλυση προβλημάτων. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό» (SocioCoast). Πρώτος στόχος του SocioCoast είναι η βελτίωση της πρόσβασης και άμεσης συνεισφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών σε εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που βελτιώνουν την ελκυστικότητα καθώς και η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από επισκέπτες για την εφαρμογή πρωτοβουλιών πληθοπορισμού, για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στον κλάδο του τουρισμού. Ο δεύτερος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ για τη διαχείριση προβλημάτων των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών από ενδιαφερόμενα μέρη.

Το πρόγραμμα SocioCoast, με διάρκεια δυο χρόνια, υλοποιείται στο πλαίσιο μιας συνεργασίες μεταξύ 5 οργανισμών από την Κύπρο και την Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2021, με συντονιστή το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνολικό προϋπολογισμό €686.419,85, από τα οποία €200.040.00 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στο έργο SocioCoast καθοδηγείται από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία (Ζέτα) Καπιτσάκη από το Ερευνητικού Εργαστήριο  Software Engineering and Internet Technologies Laboratory (SEIT). Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου  αφορά στον συντονισμό του έργου και στη διερεύνηση και δημιουργία μιας πλατφόρμας γνώσης σχετικά με δεδομένα βιοποικιλότητας ακτών και στην υλοποίηση και προώθηση αντίστοιχων εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020: https://interreg.gr/. Η σελίδα του έργου θα ανακοινωθεί σύντομα.

https://paideia-news.com/panepistimio-kyproy/2021/07/26/enisxysi-tis-elkystikotitas-ton-paralion-kai-paraktion-perioxon/

Back to top